galileov šalát s polníčkom, hráškom a parmezánom

Legenda hovorí, že Galileo Galilei, prvý propagátor teórie, že kniha prirody je napísaná jazykom matematiky, bol vo voľnom čase farmárom a najradšej jedával polníčkový šalát s hráškom. Tvrdil, že každá učebnica matematiky by mala v úvode obsahovať náuku o šalátoch.
Tie sú totiž reprezentáciami základných geometrických tvarov, z ktorých je zložený celý svet. Rukola napríklad vznikla kombináciou obdĺžnika s ľubovoľným množstvom trojuholníkov a špenátové listy priložením dvoch symetrických výrezov z kruhu k úsečke. Polníček patri do oblasti stereometrie, pretože je kombináciou tvarov v priestore.

čítaj ďalej …